maďarčina

ordódi és alsólieszkói ORDÓDY MÓRIC O. József Trencsén megyei főszolgabíró és Nozdroviczky Franciska fia. Felsővisnyó, Trencsén m., 1813. dec. 5., r. kat. Jogot végez. Volt hadfi (1830- a 3. huszár-, 1832- a 34. gyalog- 1836- a 10. huszár-, 1837- a 2. gyalog-, 1840 - 1842. a 33. gyalogezredben szolgált), nyelvtanár. Nőtlen. (Felesége - a második - 1863- simonyi és ordódi Simonyi Borbála, S. Simon, S. István, S. Jenő és S. Győző ' 48-as honvédtisztek testvére.) 1848 júliusában önkéntes lesz a Veszprémben szerveződő 6. honvédzászlóaljnál. Őrmester, 1849. márc. 26 (16.)- hadnagy, végül főhadnagy (?) alakulatánál. A szabadságharcot 1848 augusztusától a Délvidéken, 1849 januárjától a főhadszíntéren a III., ill. az I. hadtest kötelékében küzdötte végig.. 1850. febr 2. Pozsonyban besorozzák a 6. helyőrségi zászlóaljhoz, aug. 25. leszerelik. Emigrál, Franciaországban, 1852- az Amerikai Egyesült Államokban él. 1854. hazatér. 1856- nyelvtanár Pesten. Meghalt Krencs, Nyitra m., 1888. aug. 15. Közlöny 1849/65., Nagy Iván VIII. 246., Kempelen Béla VIII. 79., HL: Rendőri megfigy. 69/55., KAW: Gb. 34. LIR. 1820-1840. 38/73 , 10. HR. 1820-1840. 3/66., 33. LIR. 1841- 1860. 14/132. és 6. Gran. Baon. 1841-1850. 17/49., Szluha Márton: Trencsén m. 457., Gyászjel. OSzK

slovenčina

MORRICKÁ ORDÓDIA z Ordód a Alsólieszko József O. je synom okresného mesta Trenčín a Franciska Nozdroviczky. Horná Vojvodina, Trenčín m., December 1813 5., r. Kat. Robíme správne. Bývalý bojovník (1830 - 3. husár, 1832 - 34. pechota, 1836 - 10. Husár, 1837 - 2. pechota, 1840 - 1842, 33. peší pluk), učiteľ jazyka. Slobodný. (Jeho manželka - druhá manželka - 1863 - Borbála Simonyi a Ordódi Borbála Simonyi, István S., István S., Jenő S. a Győző S. '48. V júli 1848 sa stal dobrovoľníkom 6. práporu vlasti organizovaného vo Vespréme. Seržant, marec 1849 26 (16) - Poručík a nakoniec poručík (?). Vojna za nezávislosť bola organizovaná v auguste 1848 na juhu av januári 1849 na hlavnom divadle v III a III. bojoval v 1. armáde 2. 2. 1850. Bol zaradený do 6. práporu Bratislava, 8. augusta. 25. vyradenie z prevádzky. V roku 1852 emigroval do Francúzska a žije v Spojených štátoch. 1854 sa vracia domov. 1856 - učiteľ jazyka Pest. Zomrel Krencs, Nitra, august 1888 15.Bulletin 1849/65, Iván Nagy VIII. 246., Kempelen Béla VIII. 79., Ú. V. EÚ: Policajný dozor. 69/55., KAW: Gb. 34. LIR. 1820-1840. 38/73, 10 HR. 1820-1840. 3/66., 33 LIR. 1841 - 1860. 14/132. a 6. Gran. Baon. 1841-1850. 17/49., Márton Szluha: Trenčín m. 457, smútok. OSZKÓ

Zmluvné podmienky

Všetky preklady viet sa zaznamenávajú do databázy. Zaznamenané údaje sú verejne a anonymne zverejňované na webovej stránke. Preto vám pripomíname, že vaše osobné údaje a údaje by nemali byť súčasťou prekladov. Obsah vytvorený z používateľských prekladov môže zahŕňať slang, vulgárny výraz, sexualitu a podobne. Odporúčame, aby ste naše webové stránky nepoužívali v prípade nepohodlia, pretože vygenerované preklady nemusia byť vhodné pre ľudí všetkých vekových skupín a segmentov. Ak je obsah, ktorý naši používatelia pridali prekladom, tiež chránený autorskými právami alebo urážkami atď., Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese:→„Kontakt“.


Pravidlá ochrany súkromia

Dodávatelia tretej strany vrátane Googlu používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na vašom webe alebo na iných weboch. Používanie súborov cookie pre reklamy Googlu a jeho partnerom umožňuje zobrazovať reklamy pre používateľov na základe ich návštev na vašich weboch alebo na ostatných internetových weboch. Používatelia môžu prispôsobenú reklamu deaktivovať na stránke Nastavenia reklám. (Používateľov môžete upozorniť na možnosť deaktivovať používanie súborov cookie dodávateľov tretej strany pre prispôsobenú reklamu aj tak, že ich nasmerujete na stránku www.aboutads.info.)